Moreenityö Mäcklin OY:n malminetsinnässä käytössä seuraavat maa - ja kallioperä näytteenottotavat:

BOT-, RC-, RAB- ja SDD 

Näytteenottotavat esittelyssä alempana.

 

Moreenityö Mäcklin OY:n uses in mineral prospecting four different soil samplings.

BOT -, RC -, RAB - and SDD.

More information about these soil samplings below. 

 

Ota yhteyttä/Contact »

RC – ja RAB - porauksilla saavutetaan luotettavia tuloksia

RC – poraus eli käänteishuuhtelu

RC – poraus on perinteinen tapa ottaa maanäytteitä. RC-porauksen etuna on, että perussoija saadaan tarkasti maanpinnalle ilman että siihen sekoittuu muiden kerrosten materiaaleja tai muuta pölyä.

RAB - poraus

RAB- poraus on taas huomattavasti kevyemmällä ja maastokelpoisemmalla kalustolla suoritettavaa porausta, kuin RC-poraus.

 

IN ENGLISH

Reliable results with  RC - and RAB -drillings

RC - drilling

RC -drilling is the most common way of taking samplings. RC -drillings advantage is, that we get the basic soy sample, without the danger of getting the sample mixed with the materials of other earth layers or dust.

RAB -drilling

Compared to RC-drilling, the equipments are more lighter and more suited for off road sampling. Includind the same capability of taking basic soy samples without the danger of getting the sample mixed with the materials of other earth layers or dust. 

Ota yhteyttä/Contact »

BOT- poraus

BOT- eli pohjamoreeninäytteenotto

 

IN ENGLISH

BOT -drilling

BOT - base of till sampling

Ota yhteyttä/Contact »

SDD - Scout Diamond Drilling

SDD - näytteenottotapa on kevyen ja maastokelpoisen koneen päällä oleva T56 Timanttiyksikkö. 

 

IN ENGLISH

SDD - Scout Diamond Drilling

SDD - soil sampling is T56 Diamond drilling unit which is suitable for off road use and it is very light weight.

Ota yhteyttä/Contact »