Maa- ja kallioperä­tutkimukset ovat ammatti-ihmisen työtä

Talouskasvun kehittyessä mineraalien ja metallien kysyntä kasvaa nopeasti. Malminetsintää on tehty Suomessa vuosikymmenten ajan. Maa- ja kallioperätutkimukset pitää olla luotettavia ja varmoja, silloin kun lähdetään vuosikymmenten pituisiin hankkeisiin.

Maaperätutkimuksissa ja kallioperätutkimuksissa meiltä löytyy pitkä kokemus ja ammattitaito. Panostamme myös turvallisuuteen ja varmoihin tutkimustuloksiin.

Malminetsinnässä käytössämme on BOT-, RAB-, RC- ja T56 Timantti maa ja kallioperä näytteenottotavat jotka ovat keveitä ja ympäristöystävällisiä ns. alueellisessa kallion yläosan tutkimuksessa. Menetelmillä malminetsintäyhtiöt saavat suhteellisen nopeasti kohtuuhinnalla luotettavaa tietoa kallion yläosasta jatkokairauksien suunnittelua varten.

Käytössämme on alan kalusto ja tekniikka. Tärkein sijoitus on kuitenkin ammattiosaaminen vuosikymmenten ajalta.

 

In english

Soil- and bedrock surveys are done by professionals

Due the economic growth, the need of minerals and metals is growing fast. Mineral prospecting has been done already decades in Finland.  Soil - and bedrock surveys have to be reliable and definite, when there is decades long projects in planning.

Regarding soil - and bedrock surveys, our company has long experience and expertise. We are also investing in safety and definite research results.

In mineral prospecting we are using BOT -, RAB -, RC - and T56 Diamond soil and bedrock samplings. All these samplings are light and environmentally friendly in regional research of upper rock area. With these samplings mineral prospecting companies will get reliable information of upper rock areas for planning out continuation of drilling projects.

Our company has up to date equipments and techiniques in use. The most important investment is still professional competence collected from experience throughout the decades.

Ota yhteyttä/Contact »
maaperätutkimus

Ympäristöarvot huomioidaan kaikissa
osa-alueissa.

Toimimme luontoa kunnioittaen!
Tehtävänämme on saada geologiset näytteet ja tutkimukset asiakkaan tarpeisiin. Työmme tapahtuu kuitenkin maastossa, joka on herkkä ja helposti pilaantuvaa. Koulutamme ja kehitämme henkilöstöämme ympäristöystävälliseen ajatteluun ja toimintaan. Pyrimme toiminnassamme ottamaan huomioon ympäristön mm. Kalustossa, kuljetuksissa ja maastotyössä.

Environmental values are taken in account in every sector.

We operate respecting the nature!
Our job is to get geological samples for clients needs. Because our work is situated in sensitive and perishable terrain we train our staff in to environmentally friendly way of thinking and working. We aim to take account the environment regarding e.g equipments, transportation and fieldwork.